About images

Prezentare

Spitalul Orășenesc Făurei este o unitate sanitară cu paturi de utilitate publică cu personalitate juridică, subordonată Primăriei Orașului Făurei, proprietate publică, care asigură servicii medicale preventive, curative și de recuperare, funcționând pe principiile prevăzute în Legea nr.95/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Sarcina prioritară a spitalului o reprezintă asigurarea asistenței medicale de specialitate spitaliceasca și ambulatorie. Înființat în scopul de a asigura servicii medicale de specialitate, spitalul are în structura sa secții distincte pentru tratamentul și îngrijirea bolnavilor cu afecțiuni clinice. Secțiile pot funcționa în regim de spitalizare continuă sau de zi pentru pacienți acuți și cronici, asigurând condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al Ministrului Sănătății Publice.

Citește mai mult...

Aparatură medicală

radiologie
Citește mai mult...

Servicii medicale

servicii-medicale
Citește mai mult...

Pacienți și vizitatori

pacienti-vizitatori
Citește mai mult...