Sediul I - Făurei, str. Păcii, nr. 6

 • Secția Medicină Internă - 39 de paturi
 • Compartiment Pediatrie - 20 de paturi
 • Cameră de gardă

 • Spitalizare de zi - 6 paturi (3 medicină internă + 3 pediatrie)

 • Compartiment CPU
 • Laborator Radiologie imagistică medicală
 • Compartiment Statistică medicală
 • Compartiment Internări
 • Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete în specialitățile medicină internă și pediatrie
 • Aparat funcțional

Sediul II - Ianca, str. Teilor, nr. 74

 • Compartiment Boli Cronice - 18 paturi
 • Cameră de gardă

Sediul III - Făurei, str. Depozitelor, bl. A5, parter

 • Farmacie cu circuit închis
 • Laborator analize medicale

Sediul IV - Făurei, str. Republicii, nr. 35-37

  Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete în specialitățile:
 • Oftalmologie
 • Neurologie
 • Chirurgie generală
 • Obstetrică-ginecologie