spitalul-orasenesc-faurei-1997

Spitalul Orășenesc Făurei este o unitate sanitară cu paturi de utilitate publică cu personalitate juridică, subordonată Primăriei Orașului Făurei, proprietate publică, care asigură servicii medicale preventive, curative și de recuperare, funcționând pe principiile prevăzute în Legea nr.95/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Sarcina prioritară a spitalului o reprezintă asigurarea asistenței medicale de specialitate spitaliceasca și ambulatorie. Înființat în scopul de a asigura servicii medicale de specialitate, spitalul are în structura sa secții distincte pentru tratamentul și îngrijirea bolnavilor cu afecțiuni clinice. Secțiile pot funcționa în regim de spitalizare continuă sau de zi pentru pacienți acuți și cronici, asigurând condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al Ministrului Sănătății Publice. De asemenea, spitalul raspunde în condițiile legii pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, precum și pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienților.

spitalul-orasenesc-faurei

Spitalul Orășenesc Făurei colaboreaza cu C.J.A.S. Brăila, D.S.P.J. Brăila, Primaria Orașului Făurei, Ministerul Sănătății. Secțiile și compartimentele spitalului posedă autorizații sanitare de funcționare eliberate de Directia de Sănătate Publică a Județului Brăila. În cadrul spitalului se desfășoară activitate de educație medicală pentru medici, asistenți medicali și alt personal, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale. În cadrul spitalului se pot desfășura activități de învațământ postliceal/practică medicală sub îndrumarea personalului didactic al unității de învățamânt sub coordonarea și supravegherea personalului de specialitate al spitalului. Aceste activități sunt organizate astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientului, a confidențialității datelor, a eticii si deontologiei medicale.

Spitalul are obligația de a acorda primul ajutor și asistență medicală de urgență oricarei persoane care se prezintă la spital, daca starea sanătății persoanei este critica. Spitalul va fi în permanență pregatit pentru asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor.

Locații

  • Spitalul Orășenesc Făurei - Str. Păcii, nr. 6, Făurei, jud. Brăila
  • Secție Boli cronice - str. Teilor, nr. 74, Ianca, jud. Brăila
  • Cabinete Ambulatoriu - str. Republicii, nr. 35-37, Făurei, jud. Brăila