Condiții de internare


  Condițiile de internare care trebuie respectate sunt:
 • Situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesită supraveghere medicală continuă
 • Diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu
 • Tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesită izolare

  Asistența medicală în Spitalul Orășenesc Făurei se acordă în regim de:
 • Spitalizare continuă
 • Spitalizare de zi

  Documente necesare în vederea internării pentru pacienții asigurați:
 • Carte de identitate / buletin de identitate
 • Bilet de trimitere de la medicul de familie/specialist pentru servicii medicale clinice/internare
 • Cardul național de asigurări de sănătate
 • Adeverință de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul national de asigurări de sănătate din motive religioase sau de constiință
 • Adeverință înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite cardul național de asigurări de sănătate duplicat

Pentru pacienții neasigurați internarea se face în baza cărții de identitate / buletinului de identitate, în cazuri de ugențe medicaleCoplata


Stimați pacienți,

Începând din data de 01.04.2013, în conformitate cu dispozițiile art.74 alin.(1) lit.c) din H.G. nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 și a hotărârii Consiliului de Administrație al Spitalului Orățenesc Făurei sunteți obligați să achitați coplata pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în valoare de 10 lei.


  Excepție fac:
 • serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţa
 • serviciile medicale acordate copiilor până la vârsta de 18 ani, tinerilor între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicilor sau studenţilor, dacă nu realizează venituri din muncă
 • serviciile medicale bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse
 • serviciile medicale acordate pensionarilor cu venituri numai din pensii de până la 1000 lei/lună
 • serviciile medicale acordate femeilor însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şi/sau, după caz, cu declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului înaintat de Biroul de internări. Coplata se achită de pacient la casieria spitalului în ziua externării.Externarea pacienților


 • stabilirea conditiilor optime pentru externare adecvate starii pacientului
 • asigurarea securitatii pacientului in perioada externarii

  Pregatirea materialelor:
 • biletul de externare, semnat si parafat de medic
 • scrisoarea medicala catre medicul de familie
 • decontul cheltuielilor pacientului pe durata spitalizarii
 • foaia de evidenta si miscare zilnica a sectiei
 • reteta si recomandarile de tratament si regim igienodietetic
 • efectele pacientului
 • alte bunuri de valoare ale pacientului, care au fost inventariate (acolo unde este cazul)
 • consimtamantul informat al pacientului/familiei