Drepturile pacienților


 • Pacienții au dreptul la îngrijirea sănătății la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârsta, sex, etnie, religie sau convingeri politice;
 • Pacienții au dreptul la adresabilitate liberă la asistența medicală, conform prevederilor legale;
 • Pacienții au dreptul de a cunoaște identitatea, statutul profesional și calificarea celor care asigură serviciul de sănătate;
 • Au dreptul de a fi informați în legătură cu starea sănătății lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul și prognoza afecțiunii;
 • Informațiile trebuiesc comunicate pacienților într-o manieră adecvată capacității lor de înțelegere. Dacă pacientul nu vorbește limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere.
 • Dreptul de a fi informat și de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activități de cercetare/învățământ care implică persoana sa;
 • După ce au fost informați asupra tratamentului, pacienții au dreptul să-l accepte sau să-l refuze;
 • Când pacienții sunt incapabili să-și exprime voința și este necesară intervenția medicală de urgență consimtamântul poate fi presupus, dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient care să ateste refuzul consimțământului.
 • În cazul pacienților fără discernamânt consimțământul este exprimat în scris de aparținătorul sau reprezentantul legal.
 • Pacienții au dreptul de a fi informați asupra facilităților de care dispune spitalul pentru asistența personală, siguranța și confortul său;
 • Dreptul pacientului la intimitate și la confidențialitatea tuturor informațiilor legate de afecțiunea sa;
 • Pacienții cu indicații speciale au dreptul de a avea în apropiere și de a participa la îngrijirea lor o rudă sau o persoană apropiată pe durata spitalizării lor;
 • Pacienții au dreptul să primească la cerere servicii religioase (consiliere confesională);
 • Pacienții au dreptul de a fi vizitați cu condiția respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului și de fiecare secție în funcție de specificul său;
 • Este permis accesul cu telefoane mobile în salon, cu rugamintea de a respecta dreptul la liniște și intimitate a celorlalți pacienți.
 • Puteti primi telefoane sau faxuri în mod gratuit pe telefonul spitalului.

Obligațiile pacienților


 • Pacienții sunt obligați să ia tratamentul prescris în prezența cadrelor medicale pe toată durata internării, conform prescripțiilor medicului curant și vor respecta programul de administrare;
 • Bolnavii internați sunt obligați să poarte pe durata internării ținuta regulamentară de spital;
 • Este interzisă circulația bolnavilor în alte secții decât cele în care sunt internați, cu excepția cazurilor care necesită investigații;
 • Bolnavii internați nu pot părăsi unitatea sanitară în ținuta de spital, fiind interzisă circulația pe străzi sau în parcuri în astfel de ținută;
 • Este interzis consumul de băuturi alcoolice și fumatul în incinta spitalului;
 • Bolnavii internați sunt obligati să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului și al secției;
 • Este obligatorie respectarea ordinei și liniștii, păstrarea curățeniei în saloane, sala de mese, coridoare;
 • Pacienții sunt datori sa respecte unitatea sanitară, personalul medical și de îngrijire, precum și pe ceilalți pacienți, să aibe un comportament politicos și civilizat față de aceștia;
 • Nu se permite tulburarea liniștii, degradarea mobilierului și bunurilor din dotarea secției și spitalului;
 • Pacientul va respecta circuitele funcționale ale spitalului astfel încât să nu transmită boala și altor pacienți și nici să nu se contamineze cu infecții pe perioada internării.